Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych przez Embassy

 

Jako Embassy Bikes Sp. Z o.o. (dalej: Embassy), jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich bezpieczeństwo i możemy je wykorzystać tylko za Państwa zgodą i zgodnie z prawem.

W związku z wejściem w życie nowych europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące zasad gromadzenia Państwa danych (tzw. polityka prywatności). Informacje są przedstawione, dla Państwa wygody, w prostym i łatwo zrozumiałym języku. Gdyby pewne kwestie wymagały doprecyzowania, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail podany na dole.

 

 • Cel przetwarzania danych
 • Jakie dane nam Państwo przekazują
 • Komu przekazujemy Państwa dane
 • Dodatkowe dane
 • Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 • Przysługujące Państwu uprawnienia
 • Jak chronimy Państwa dane
 • Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1) Pozyskane dane będą wykorzystywane jedynie w celu zawarcia i realizacji łączącej nas umowy przez okres jej trwania oraz przez czas jej realizacji. Korzystanie z naszego serwisu (strony www.roweryembassy.pl) nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

2) Uzyskane za Państwa zgodą dane użyjemy w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

 1. a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (np. paragon),
 2. b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 3. c) dodatkowo, w razie wyrażenia takiej zgody – na przesyłanie Państwu ważnych informacji o realizowanym zamówieniu.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury czy jej korekty, czyli w związku z realizacją obowiązku prawnego;
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. regulacje podatkowe;
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych.

3) Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

4) Marketing bezpośredni – będziemy Państwu przekazywać informacje o Embassy, dostępnej ofercie i promocjach. Te informacje mogą być przekazywane jedynie za Państwa zgodą oraz z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

5) Wsparcie i dostosowanie obsługi w oparciu o dane o wybranych przez Państwa produktach, o dotychczas złożonych reklamacjach czy innych ważnych kwestiach - przez czas trwania umowy.

6) Nie profilujemy i nie zamierzamy profilować danych, które od Państwa uzyskalismy

 

W celu zawarcia umowy z Embassy wymagamy podania przez Państwa danych w ramach formularza on-line (np. dane do dostawy, dane do faktury i numer telefony). Dane, które gromadzimy i przetwarzamy są związane z realizacją umowy i wynikających z niej obowiązków. Nie gromadzimy i planujemy gromadzić danych wrażliwych.

Podczas korzystania z naszego serwisu możecie Państwo wyrazić zgodę na korzystanie z danych, wówczas wykorzystamy informacje dotyczące Państwa adresu IP, informacji wykorzystywanych przez Google Analytyics (zobacz podpunkt „Google Analytics”) oraz przesyłania tzw. Cookies (zobacz podpunkt „Cookies”). Korzystanie z tych danych może się odbywać jedynie za Państwa zgodą.

Embassy oferuje również dostęp do newslettera, który umożliwia przesyłanie Państwu informacji w. W celu korzystania z newslettera muszą Państwa podać swój adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych (zobacz podpunkt  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną).

Embassy może przekazać Państwa podmiotom wykonującym w naszym imieniu pewne czynności (wymienieni poniżej), te podmioty będą przetwarzały Państwa dane jedynie w celu realizacji obowiązków określonych w punkcie 1 powyżej

 • Podmioty przetwarzające dane:
  • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub udostępniające wykorzystywane przez nas narzędzia związane z zawarciem i realizacją umowy
  • Podmioty dostarczające przesyłki i obsługujące korespondencję, ale jedynie w zakresie służącym do realizacji umowy
  • Podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe, rachunkowe, badawcze, które działają na nasze zlecenie i są zobowiązane do ochrony danych osobowych
 • Inni administratorzy danych:
  • Podmioty realizujące obsługę klienta w naszym imieniu (w tym prowadzący działalność pocztową lub kurierską)
  • Podmioty obsługujące płatności i sprawy związane z zapłata za towary i usługi

 

W celu wykonania umowy możemy wejść w posiadanie danych dotyczących zrealizowanej płatności (np. bank, numer rachunku, sposób płatności). Te dane są zbierane jedynie w celu ustalenia faktu dokonania płatności i nie posłużą nam do prowadzenia działań marketingowych. Dane te są objęte tajemnicą, a Embassy posiada system ich zabezpieczenia.

Dane dotyczące płatności mogą posłużyć do spraw związanych z płatnościami, np. zwroty , wzajemna rozliczenia lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazać Państwa danych poza EOG.

W każdej chwili możecie  Państwo złożyć do Embassy wniosek o:

 • Sprostowanie danych
 • Usunięcie danych
 • Ograniczenie przetwarzania
 • Dostęp do danych i kopię zebranych danych
 • Przeniesienie danych do innego administratora (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Wykonanie tych praw może się odbyć przez zgłoszenie wniosku:

 • Osobiście lub pisemnie pod adresem: Embassy Bikes Sp. Z o.o., ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 • Elektronicznie przez wysłanie wiadomości e-mail: 

W razie braku reakcji z naszej strony lub niezadowalającego sposobu rozpatrzenia Państwa wniosku przysługuje Państwu skarga do tzw. Organu Nadzorczego, którym na terytorium Polski jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2

00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@giodo.gov.pl

Dostęp do naszej strony www, sklepu internetowego oraz innych zasobów Embassy odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu SSL, który podnosi jakość ochrony transmisji danych w sieci Internet i bezpieczeństwo powierzonych nam informacji. Przekazane przez Państwa dane przechowywane przez Embassy z zachowaniem norm bezpieczeństwa, które są zgodne z  wymagania polskiego prawa.

 

 • Cookies - Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
 • Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną - każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera-informacji handlowej. Wciągnięcie na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu. Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty.
 • Kolekcjonowanie danych Analytics - Strona korzysta z funkcji Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych: remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager oraz raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Istnieje możliwość zrezygnowania przez użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.
 • Protokół SSL - standard przesyłania danych za pomocą sieci Internet, który zakłada kodowaną transmisję danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania.
 • IP – adres nadawany każdej jednostce podłączonej do Internetu. Jest to indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer, smart-phone lub inne urządzenie. Adresy IP to ciąg liczb, które mogą być na stałe związane z danym urządzeniem lub przydzielone mu na dane połączenie.

Panel Tool

Tak Nie

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

REJESTRACJA NOWEGO KONTA

Masz już konto?
Zaloguj się zamiast lub Resetuj hasło